Utveckla Flyingebygden

En bygd kan utvecklas genom att bevara eller utveckla nya mötesplatser av olika slag där tankar föds och övergår i handling som ökar bygdens värde och attraktionskraft.  Detta mäste ske med långsiktighet och balans. Lämna gärna idéer och tankar här.